با سلام.
به استحضار میرساند با توجه به مشکلات پیش آمده،محل برگزاری به محل زیر منتقل شد:

تهران، انتهای کارگر شمالی، روبروی سازمان انرژی اتمی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات.

با تشکر.